فیلم / کسانی که روزه بر آنها واجب نیست - حجت الاسلام فلاح زاده

لیست
  • فیلم / کسانی که بر آنها روزه واجب نیست - حجت الاسلام فلاح زاده
احکام روزه و روزه داری در ایام ماه مبارک رمضان

پرسش : روزه بر چه کسانی واجب نیست؟
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام فلاح زاده

Share