فیلم / حکم بیماری در روزه - حجت الاسلام رضایی 

لیست
  • فیلم / حکم بیماری در روزه - حجت الاسلام رضایی 
احکام روزه و روزه داری در ایام ماه مبارک رمضان

پرسش : حکم انسان بیمار در ماه مبارک رمضان چگونه است؟
کارشناس پاسخگو حجت الاسلام رضایی 

Share