ضیاءالصالحین فیلم / حكم مسواك زدن در ماه رمضان - حجت الاسلام رضایی  | ضیاءالصالحین

فیلم / حكم مسواك زدن در ماه رمضان - حجت الاسلام رضایی 

احکام روزه و روزه داری در ایام ماه مبارک رمضان

پرسش : حکم مسواک زدن در حال روزه در ماه مبارک رمضان چگونه است؟
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی

Share