فیلم / حكم مسواك زدن در ماه رمضان - حجت الاسلام رضایی 

لیست
  • فیلم / حكم مسواك زدن در ماه رمضان - حجت الاسلام رضایی 
احکام روزه و روزه داری در ایام ماه مبارک رمضان

پرسش : حکم مسواک زدن در حال روزه در ماه مبارک رمضان چگونه است؟
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی

Share