فیلم / حكم استفاده از قطره های دارويی و عطر - حجت الاسلام رضایی 

لیست
  • فیلم / حكم استفاده از قطره های دارويی و عطر - حجت الاسلام رضایی 
احکام روزه و روزه داری در ایام ماه مبارک رمضان

پرسش : استفاده از قطره های چشمی، گوشی و یا بینی چه حکمی دارد؟
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی

Share