ضیاءالصالحین فیلم / حكم مسافرت در ماه مبارك رمضان - حجت الاسلام رضایی  | ضیاءالصالحین

فیلم / حكم مسافرت در ماه مبارك رمضان - حجت الاسلام رضایی 

احکام روزه و روزه داری در ایام ماه مبارک رمضان

پرسش : حکم مسافرت در ماه مبارک رمضان چگونه است؟
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی
 

Share