آواتار/ شهادت امیرالمومنین امام علی (علیه السلام)

https://www.ziaossalehin.ir/fa/my-Avatar
https://www.ziaossalehin.ir/fa/my-Avatar
https://www.ziaossalehin.ir/fa/my-Avatar
لایه باز PNG

شهادت مظلومانه امیرالمومنین امام علی (عليه الافُ التَّحيةِ والثَّناء) تسلیت باد.

نکته: برای دانلود و دیدن تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.