فیلم / شیخ عباس قمی و سهم امام زمان علیه السلام - استاد محسن قرائتی

لیست
  • فیلم / شیخ عباس قمی و سهم امام زمان علیه السلام - استاد محسن قرائتی
آیت الله مروارید که از علمای مشهد بودند می گوید که با حاج شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح ، مهمان شدیم در یکی از باغ های مشهد ، تا نشستیم ...

موضوع : شیخ عباس قمی و سهم امام زمان علیه السلام
سخنران : استاد محسن قرائتی

Share