فیلم / عبور یهودی از روی آب با نام مبارک امام علی علیه السلام

لیست
  • فیلم / عبور یهودی از روی آب با نام مبارک امام علی علیه السلام
معجزه امیرالمومنین امام علی علیه السلام و شیعه شدن شخصی یهودی

موضوع : عبور یهودی از روی آب با نام مبارک امام علی علیه السلام
سخنران : سید محمد میریزدی

موضوع: 
Share