کلیپ / چیستی صراط مستقیم - آیت الله جوادی آملی

موضوع: 
آیت الله عبدالله جوادی آملی چیستی صراط مستقیم و حنیف و جنیف بودن را شرح می دهند...

موضوع : چیستی صراط مستقیم
سخنران : علامه عبدالله جوادی آملی

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.