فیلم / فضیلت آیه الکرسی - حجت الاسلام فرحزاد

لیست
  • فیلم / فضیلت آیه الکرسی (سوره بقره آیه255) - حجت الاسلام والمسلمین فرحزاد
موضوع: 
منبرهای کوتاه و دلنشین حجت الاسلام والمسلمین فرحزاد

موضوع : فضیلت آیه الکرسی (سوره بقره آیه255)
سخنران : حجت الاسلام والمسلمین فرحزاد

مطالب مرتبط:
برنامه سمت خدا
حجت الاسلام فرحزاد

Share