ضیاءالصالحین فیلم / فضیلت آیه الکرسی - حجت الاسلام فرحزاد | ضیاءالصالحین

فیلم / فضیلت آیه الکرسی - حجت الاسلام فرحزاد

موضوع: 
منبرهای کوتاه و دلنشین حجت الاسلام والمسلمین فرحزاد

موضوع : فضیلت آیه الکرسی (سوره بقره آیه255)
سخنران : حجت الاسلام والمسلمین فرحزاد

مطالب مرتبط:
برنامه سمت خدا
حجت الاسلام فرحزاد

Share