ضیاءالصالحین فیلم / حمد الهی و صلوات بر نبی اکرم در صحیفه سجادیه - استاد فرحزاد | ضیاءالصالحین

فیلم / حمد الهی و صلوات بر نبی اکرم در صحیفه سجادیه - استاد فرحزاد

موضوع: 
حمد الهی و صلوات بر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در کلام شیوای حجت الاسلام فرحزاد

موضوع : حمد الهی و صلوات بر نبی اکرم در صحیفه سجادیه
سخنران : استاد حبیب الله فرحزاد

Share