کلیپ/ امام خمینی، پایگاه گسترده روحانیت - شهید آیت الله بهشتی (ره)

موضوع: 
امام خمینی استادی بود که از سال 1316 تا 1340 در طول 24 سال آن قدر شاگرد ممتاز و فاضل تربیت کرده بود که در هر گوشه ایران یکی از شاگردان ممتاز امام یک روحانی مورد علاقه و احترام مردم بود

عنوان: امام خمینی (ره)، پایگاه گسترده روحانیت
سخنان کوتاه شهید آیت الله بهشتی (ره)
زمان: 02.17
امام خمینی استادی بود که از سال 1316 تا 1340 در طول 24 سال آن قدر شاگرد ممتاز و فاضل تربیت کرده بود که در هر گوشه ایران یکی از شاگردان ممتاز امام یک روحانی مورد علاقه و احترام مردم بود
امام یک پایگاه گشوده روحانیتی در میان فضلای جوان روشن بین حوزه علمیه داشت!

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.