کلیپ / کیفیت آلوده شدن مومن به شرک در کلام امام صادق علیه السلام - آیت الله جوادی آملی

موضوع: 
در محضر علامه آیت الله عبدالله جوادی آملی

موضوع : کیفیت آلوده شدن مومن به شرک در کلام امام صادق علیه السلام
سخنران : آیت الله عبدالله جوادی آملی
زمان : 01:35

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.