ضیاءالصالحین کلیپ صوتی / بعضی جواب دادن ها از صدها غیبت بدتر است! - آیت الله فاطمی نیا | ضیاءالصالحین

کلیپ صوتی / بعضی جواب دادن ها از صدها غیبت بدتر است! - آیت الله فاطمی نیا

لیست
  • کلیپ صوتی / بعضی جواب دادن ها از صدها غیبت بدتر است! - آیت الله فاطمی نیا
موضوع: 
در محضر آیت الله فاطمی نیا

موضوع : بعضی جواب دادن ها از صدها غیبت بدتر است!
سخنران :  آیت الله فاطمی نیا
زمان : 03:40

Share