دانلود کتاب «حق الیقین» - علامه مجلسی (ره)

علامه محمد باقر مجلسی؛
حق الیقین
«حقُ الیَقین» یکی دیگر از آثار علامه محمد باقر مجلسی (قدس سره) در عقاید شیعه که بنا به نوشته های خاتون آبادی، آخرین کار تألیفی مجلسی بوده و آن را در شعبان ۱۱۰۹ (قمری) به پایان برده است.

عنوان کتاب: حق الیقین
مؤلف: علامه محمد باقر مجلسی
تعداد صفحات: 1024
زبان: فارسي
منبع: شبکة الفکر
--------------------------
«حقُ الیَقین» یکی دیگر از آثار علامه مجلسی (قدس سره) در عقاید شیعه که بنا به نوشته های خاتون آبادی، آخرین کار تألیفی مجلسی بوده و آن را در شعبان ۱۱۰۹ (قمری) به پایان برده است.
با انتشار این کتاب در منطقه شامات، حدود 70 هزار نفر از اهل تسنن، شیعه شدند.[تنکابنی، قصص العلماء، کتابفروشی اسلامیه، بی‌نا، ص 205.]

فایل: 
Share