ضیاءالصالحین کلیپ / تلبیسات ابلیس و دنیازدگی مسئولین - امام خمینی (ره) | ضیاءالصالحین

کلیپ / تلبیسات ابلیس و دنیازدگی مسئولین - امام خمینی (ره)

لیست
  • کلیپ / تلبیسات ابلیس و دنیازدگی مسئولین - امام خمینی (ره)
موضوع: 
راه امام ... کلام امام ...

موضوع : تلبیسات ابلیس و دنیازدگی مسئولین
سخنران : امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)
زمان : 05:16

------------------------------
امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) : بترسید از روزی که این مردم بفهمند در باطن و ذات شما چیست!
امروز همه انقلابی اند... امروز همه دلسوز ملت هستند.

Share