ضیاءالصالحین نماهنگ | سلام ای دختر موسی بن جعفر! - ولادت حضرت معصومه علیهاالسلام | ضیاءالصالحین

نماهنگ | سلام ای دختر موسی بن جعفر! - ولادت حضرت معصومه علیهاالسلام

از روز اول تا روز آخر / زائرت هستم مثل کبوتر...

موضوع : نماهنگ سلام ای دختر موسی بن جعفر... سلام ای دختر زهرا و حیدر!
زمان : 03:10

Share

دیدگاه‌ها

اوکی