ضیاءالصالحین اینفوگرافیک/ نامه امام رضا علیه السلام به عبدالعظیم حسنی علیه السلام | ضیاءالصالحین

اینفوگرافیک/ نامه امام رضا علیه السلام به عبدالعظیم حسنی علیه السلام

پیام محبت آمیز امام رضا علیه السلام
نامه امام رضا علیه السلام به عبدالعظیم حسنی و توصیه های ایشان به شیعیان

اینفوگرافیک: نامۀ امام رضا علیه السلام به عبدالعظیم حسنی علیه السلام و توصیه های ایشان به شیعیان

پیام محبت آمیز حضرت امام رضا علیه السلام به دوستان و یارانشان در نامه ای به حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام

Share