ضیاءالصالحین ببینید| نور واحد رسالت و امامت - استاد فاطمی نیا | ضیاءالصالحین

ببینید| نور واحد رسالت و امامت - استاد فاطمی نیا

لیست
  • ببینید| نور واحد رسالت و امامت - استاد فاطمی نیا
موضوع: 
در محضر آیت الله فاطمی نیا

موضوع : «وصف مقام و فضیلت نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) و امام علی علیه السلام»
سخنران : استاد فاطمی نیا
زمان : 03:40

Share