کلیپ / معانی و مصادیق صحیح اسراف - استاد فاطمی نیا

موضوع: 
ماجرای بهم ریختن "سمینار اسراف" پس از حضور استاد فاطمی نیا

موضوع : معانی و مصادیق صحیح اسراف
سخنران : آیت الله فاطمی نیا
زمان : 05:40

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.