اسراف

احادیث اسراف (بخش چهارم):

اقتصاد مقاومتی

اسراف نکردن، کلیدی برای اقتصاد مقاومتی

احادیث اسراف - 5 حدیث در مورد اسراف

حدیث اسراف - 5 حدیث در مورد اسراف

آیت الله فاطمی نیا

موضوع : معانی و مصادیق صحیح اسراف
سخنران : آیت الله فاطمی نیا
زمان : 05:40

خطبه های نماز جمعه

به گزارش خبرنگار ضیاءالصالحین به نقل از فارس، حجت الاسلام سیدمحمدعلی آل هاشم ظهر امروز در خطبه های عبادی

خانواده و تجمل گرایی

«تنوع خواهى» غير از «تجمل گرايى» است. انسان تغيير, دگرگونى و جابه جايى اشيا اطراف خود را دوست دارد و بدين منظور در حد معقول و اعتدال از وسايل و ابزار مادى بهره مى گيرد و روزنه اى جديد در زندگى مادى خود مى گشايد.

http://www.ziaossalehin.ir/fa/content/4240

وسواس از نظر اسلام به معنای بیرون رفتن از مرز اعتدال است و دارای اقسام و اشکالی مختلفی از جمله وسواس در افکار، اعمال، عبادات و.....

اسراف و تبذیر

اسلام دینی است که برای همه زوایای زندگی بشر برنامه دارد و تعادل در همه امور را به پیروان خود توصیه می نماید. از طرفی استفاده و بهره مشروع از نعمت هاى الاهى و زیبایی هاى زندگى را جایز دانسته، و از سویی دیگر اسراف و زیاده روى و ضایع...