کلیپ / خطبه فدکیه، نهی از شرب خمر - حجت الاسلام رضوانی

لیست
  • کلیپ / خطبه فدکیه، نهی از شرب خمر - حجت الاسلام رضوانی
موضوع: 
منبرهای دلنشین و کوتاه حجت الاسلام رضوانی

موضوع : خطبه فدکیه، نهی از شرب خمر
سخنران : حجت الاسلام رضوانی
زمان : ۱۳:۲۴

Share