فیلم / نکات تربیتی نامه امام رضا به امام جواد علیهماالسلام - حجت الاسلام حسینی قمی

لیست
  • فیلم / نکات تربیتی نامه امام رضا به امام جواد علیهماالسلام - حجت الاسلام حسینی قمی
موضوع: 
منبرهای دلنشین و کوتاه حجت الاسلام حسینی قمی

موضوع : نکات تربیتی نامه امام رضا به امام جواد علیهماالسلام 
سخنران : حجت الاسلام سید حسین حسینی قمی
زمان : ۰۵:۲۸

Share