ضیاءالصالحین کلیپ / نشانه های علم واقعی - حجت الاسلام اعتمادیان | ضیاءالصالحین

کلیپ / نشانه های علم واقعی - حجت الاسلام اعتمادیان

موضوع: 
منبرهای دلنشین و کوتاه حجت الاسلام اعتمادیان

موضوع : نشانه های علم واقعی 
سخنران : حجت الاسلام اعتمادیان
زمان : 04:42

Share