ضیاءالصالحین کلیپ / عاقبت ترک امر به معروف و نهی از منکر - حجت الاسلام محبی | ضیاءالصالحین

کلیپ / عاقبت ترک امر به معروف و نهی از منکر - حجت الاسلام محبی

موضوع: 
منبرهای دلنشین و کوتاه حجت الاسلام محبی

موضوع : عاقبت ترک امر به معروف و نهی از منکر
سخنران : حجت الاسلام محبی
زمان : 01:45

Share