ضیاءالصالحین کلیپ / تلاوت سوره فاطر - استاد مصطفی اسماعیل | ضیاءالصالحین

کلیپ / تلاوت سوره فاطر - استاد مصطفی اسماعیل

لیست
  • کلیپ / تلاوت سوره فاطر - استاد مصطفی اسماعیل
موضوع: 
قرائت های ماندگار و دلنشین استاد مصطفی اسماعیل

موضوع : تلاوت سوره فاطر
قاری: استاد مصطفی اسماعیل
زمان : 3:59

Share