ضیاءالصالحین کلیپ / تلاوت آیت الکرسی (سوره بقره آیه 255) - استاد عبدالباسط | ضیاءالصالحین

کلیپ / تلاوت آیت الکرسی (سوره بقره آیه 255) - استاد عبدالباسط

لیست
  • کلیپ / تلاوت آیت الکرسی (سوره بقره آیه 255) - استاد عبدالباسط
موضوع: 
قرائت های ماندگار و دلنشین استاد عبدالباسط

موضوع : تلاوت آیت الکرسی (سوره بقره آیه 255)
قاری : استاد عبدالباسط
زمان : 2:08

Share