کلیپ / تلاوت آیت الکرسی (سوره بقره آیه 255) - استاد عبدالباسط

موضوع: 
قرائت های ماندگار و دلنشین استاد عبدالباسط

موضوع : تلاوت آیت الکرسی (سوره بقره آیه 255)
قاری : استاد عبدالباسط
زمان : 2:08

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.