ببینید| صفات عالیه - آیت الله فاطمی نیا / بخش اول

لیست
  • ببینید| صفات عالیه - آیت الله فاطمی نیا
موضوع: 
منبرهای دلنشین و کوتاه آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا

این سخنرانی مفید و اثربخش با موضوع «صفات عالیه» حاوی بیانات ارزشمند استاد معظم آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا در ماه محرم سال 1392 به مدت 15 دقیقه تقدیم حضور شما کاربران عزیز می گردد.

                                                                                        Ø§Ù‡Ù…یت عزاداری سید الشهداء (علیه السلام) - عزاداری امام حسین (علیه السلام)

کسب صفات عالیه 

استاد معظم آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا می فرمایند: 
ای مردم، ایهاالناس، خواهرا، برادرا، این از من یادگار باشه، لعنت بر من اگر خلاف میگم! تا صفات عالیه نداشته باشی، زیر خیمه ی اهل بیت علیهم السلام نمی تونی بری...
اینا صفات عالیه میخوان، خیلی فارسی شو بگم براتون، اینا مشتی میخوان!
آدم نظر کوتاه به درد اینا نمیخوره، نظر بلند میخوان، دارای صفات عالیه، اصلا ریشه کرامات نوعاً صفات عالیه است.
صفات عالیه همچون: بلند نظری، سخاوت، خوش خلقی، انصاف، صداقت، رحمت، رأفت، حلم، گذشت، ایثار و....

Share