کتاب های پایه سوم ابتدایی - کتاب های درسی آموزش ابتدایی

کتاب های پایه سوم ابتدایی
دانلود فایل کامل  کتاب های پایه سوم ابتدایی در سال تحصیلی جدید شامل آموزش قرآن ، علوم تجربی ، فارسی ، نگارش فارسی ، هدیه های آسمانی، مطالعات اجتماعی و ریاضی

کتاب های پایه سوم ابتدایی - کتاب های درسی آموزش ابتدایی [سال تحصیلی 98-97]

دانلود فایل کامل  کتاب های پایه سوم ابتدایی در سال تحصیلی جدید شامل آموزش قرآن ، علوم تجربی ، فارسی ، نگارش فارسی ، هدیه های آسمانی، مطالعات اجتماعی و ریاضی که از سوی وزارت آموزش و پرورش ، سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی ، اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی تهیه شده و خدمت کاربران عزیز تقدیم می شود .

پیشاپیش موفقیت و توفیقات همه دانش آموزان ایران اسلامی را در همه امورات زندگی بالأخص امر تهذیب و تحصیل  از خداوند منان مسئلت داریم.

کتاب های پایه سوم ابتدایی - کتاب های درسی آموزش ابتدایی

کتاب آموزش قرآن ، کد کتاب :  12/1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

کتاب ریاضی ، کد کتاب : 10
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

کتاب علوم تجربی ، کد کتاب : 11
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

کتاب فارسی ، کد کتاب : 9

کتاب نگارش فارسی ، کد کتاب : 9/1

مطالعات اجتماعی ، کد کتاب : 13

کتاب هدیه های آسمان ، کد کتاب : 12

ضمیمه ی هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی)(ویژه ی اهل سنّت) ، کد کتاب : 27

هدیه های آسمان(ویژه اقلیت های دینی) ، کد کتاب : 31
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

دوره تحصیلی : دوره آموزش ابتدایی ، پایه سوم دبستان

سال تحصیلی : 97-98

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

توجه : برای دانلود سایر کتابهای درسی روی لینکهای زیر کلیک کنید:

همه کتاب های درسی موجود (برای همه پایه های تحصیلی)

کتاب های درسی آموزش ابتدایی

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

منبع: وزارت آموزش و پرورش - سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

Share