نرم افزار/ سیره امام صادق علیه السلام در برخورد با اهل سنت

موضوع: 
نرم افزار/ سیره امام صادق علیه السلام در برخورد با اهل سنت در نسخه های مختلف
سیره امام صادق علیه السلام در برخورد با اهل سنت

مشخصات کتاب سیره امام صادق علیه السلام در برخورد با اهل سنت :

سیره امام صادق علیه السلام در برخورد با اهل سنت عنوان کتاب است نوشته سعید بابائی؛ [برای] مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما. ـ قم: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، 1384 شمسی. با بررسی چند موضوع :

1. جعفر بن محمد (علیهماالسلام)، امام ششم، 80 ـ 148 ق. 2. جعفر بن محمد (علیهماالسلام)، امام ششم، 80 ـ 148 ق. ـ نظریه های سیاسی و اجتماعی. 3. اسلام ـ فرقه ها. 4. عباسیان ـ تاریخ. 5. امویان ـ تاریخ. 6. فقیهان اهل سنت.

دوران امامت امام صادق علیه السلام به دلیل برخورداری از ویژگی های متعدد، به بررسی و پژوهش ویژه ای نیازمند است. در این زمینه، تاکنون پژوهش های ارزشمندی انجام شده است، ولی در میان همه آثار و پژوهش های موجود، سیره آن حضرت به طور جداگانه بررسی نشده است. در این راستا، پژوهش حاضر تنها به سیره و برخورد امام صادق علیه السلام با گروه های مختلف اهل سنت در عصر خود می پردازد.

پیشنهادی:
منشور نسل جوان در سیـــره امــام صــادق (علیه السلام)
نقش امام صادق«علیه السلام» در هویت‌ بخشی به جامعه و تاریخ امروز ما
فیلم/ حجت الاسلام صمدی آملی - سیره حضرت امام جعفر صادق علیه السلام
امام صادق علیه السلام از منظر دانشوارن اهل سنت
علوم و فضائل امام صادق علیه السلام
تلاشهای امام صادق علیه السلام

کتاب سیره امام صادق علیه السلام در برخورد با اهل سنت

ISBN : 9645140056

سال چاپ : 1384 شمسی

عناوین اصلی سیره امام صادق علیه السلام در برخورد با اهل سنت شامل :

اشاره ؛ دیباچه ؛ پیش گفتار ؛ بخش اول : سیره علمی امام صادق علیه السلام ؛ بخش دوم : سیره سیاسی امام صادق علیه السلام ؛ بخش سوم : سیره اجتماعی امام صادق علیه السلام ؛ بخش چهارم :همراه با برنامه سازان؛ کتاب نامه

منبع : بازار کتاب دیجیتالی قائمیه اصفهان

Share