رویای صادقانه آیت الله بهجت درباره شهید دستغیب قدس سرهما

دریافت ویدئو
فیلم مصاحبه با مرحوم آیت الله سید محمدمهدی دستغیب که از زبان آیت الله بهجت این خاطره را نقل می کنند

رویای صادقانه آیت الله بهجت درباره شهید دستغیب قدس سرهما

فیلم مصاحبه با آیت الله سید محمدمهدی دستغیب درباره رویای صادقانه آیت الله بهجت درباره شهید دستغیب که از زبان آیت الله بهجت این خاطره را نقل می کنند

رویای صادقانه آیت الله بهجت درباره شهید دستغیب قدس سرهما

زمانی که آیت الله العظمی بهجت و آیت الله دستغیب در درس آیت الله العظمی شیخ محمدکاظم شیرازی شرکت می جستند، یک بار آقای بهجت در حالی که آقای دستغیب حضور داشتند، برای استاد، خوابی را نقل می کنند. به استاد می گوید: در خواب دیدم که نامه های فراوان از شیراز برای ایشان (آقای دستغیب) آمد و از ایشان درخواست شد به شیراز مراجعت نماید؛ ایشان نپذیرفت. بعد عدّه ای با  طومار آمدند، باز نپذیرفت، سپس عدّه ای دوباره با طومار آمدند و ایشان پذیرفت. وقتی به شیراز وارد شد، استقبال گرمی از ایشان به عمل آمد و مردم برای استقبال از ایشان از نقاط مختلف گرد آمده و ایشان را با علم و بیرق به مسجد بزرگ شهر بردند، و ایشان نماز جماعت اقامه نمودند و تمام علمای شهر به اتفاق به ایشان اقتدا کردند و نماز جماعت بسیار با شکوهی برگزار شد.

آقای دستغیب از این خواب بسیار تعجّب می کند و می گوید: اینها تاکنون اتّفاق افتاده. استاد می گوید: پس به شیراز سفر کن، چرا که خواب آقای بهجت، رویای صادق است. آقای دستغیب اصرار می کند که من نمی توانم بروم؛ می خواهم درس بخوانم. به هر حال سرانجام می پذیرد و راهی شیراز می شود و در آنجا تمام جزئیات را که آقای بهجت فرموده بود، می بیند.

منبع: فریادگر توحید، ص۲۰۱-۲۰۲.

بازنشر از: مرکز تنظیم و نشر آثار آیت الله بهجت قدس سره

رویای صادقانه آیت الله بهجت درباره شهید دستغیب قدس سرهما

فیلم مصاحبه با مرحوم آیت الله سید محمدمهدی دستغیب که از زبان آیت الله بهجت این خاطره را نقل می کنند

Share