اخلاق در خانه / رسیدن به عروج - استاد فاطمی نیا

لیست
  • رسیدن به عروج - استاد فاطمی نیا
موضوع: 
اوج همه ی سیر و سلوک ها و بندگی ها این است که انسان به این مقام برسد که خدا ما را دوست بدارد و ما هم خدا را دوست داشته باشیم.

اخلاق در خانه / رسیدن به عروج - استاد فاطمی نیا

در این قطعه ویدئویی توضیحات استاد ارجمند آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا را در خصوص راه های سلوک حقیقی با عنوان «رسیدن به عروج» که پیرامون مباحث اخلاق در خانه و خانواده بیاناتی را ارائه می فرمایند، مشاهده خواهید کرد ...

اخلاق در خانه / رسیدن به عروج

در بازار قیامت فکر می کنه خبریه میره اونجا عین اون گربه فروش میشه، عجب بابا هیچی نداری تو ... خدایا پس چی شد؟!
میگن تو دل شکستی، ریا کردی، زهر ریختی ... ببینید  برادران، خواهران عزیز! ما داریم درد و دل میکنیم ...
خدا می دونه اگر جوان عزیز عروج می خواهی می خوای به جایی برسی از خونه اتون شروع کنید ...
خدا می دونه و کفی بالله شهیداً اینو از جان و دلم میگم. ببین دل خواهرتو شکستی؛ اونو درستش کن ...
مادر، پدر دور و بر 
یه جوانایی هستن که محاسن دارند، انگشتر دارند، ... از خونه بری بپرسی هیچکی ازش راضی نیست ...

بیشتر بخوانید :
فیلم / اخلاق در خانواده - علامه حسن زاده آملی
اخلاق اسلامی در نظام خانواده
موجبات سعادت و شقاوت خانواده
تعریف خانواده و ابعاد مختلف آن ( بخش اول )
تعریف خانواده و ابعاد مختلف آن ( بخش دوم )

Share