آیا توجه به حجاب و نماز فرزند قبل از سن تکلیف لازم است؟

لیست
  • آیا توجه به حجاب و نماز فرزند قبل از سن تکلیف لازم است؟
در این کلیپ کوتاه، پاسخ استاد همتی را به این پرسش "آیا توجه به حجاب و نماز فرزند قبل از سن تکلیف لازم است؟" مشاهده می فرمایید.

آیا توجه به حجاب و نماز فرزند قبل از سن تکلیف لازم است؟

در این کلیپ کوتاه، پاسخ استاد همتی را به این پرسش "آیا توجه به حجاب و نماز فرزند قبل از سن تکلیف لازم است؟" مشاهده می فرمایید.

حجاب و نماز فرزند قبل از سن تکلیف

آیا توجه به حجاب و نماز فرزند قبل از سن تکلیف لازم است؟

کودک را گام به گام با وضو، قبله و نماز آشنا کنید تا هنگام بلوغ، نماز برای او روان باشد، اما ما گاهی فرزند خود را رها می‌ کنیم و می‌ گوییم هنوز به تکلیف نرسیده و نتیجه این رهایی آن است که به هنگام بلوغ نماز برای او سنگین است.

نماز بهترین اعمال دینی است که اگر قبول درگاه خداوند عالم شود، عبادت‌های دیگر هم قبول می‌ شود و اگر پذیرفته نشود اعمال دیگر هم قبول نمی‌ شود، همان‌ طور که اگر انسان شبانه‌ روزی پنج نوبت در نهر آبی شست‌وشو کند، آلودگی در بدنش نمی‌ ماند، نمازهای پنج‌ گانه هم انسان را از گناهان پاک می‌ کند و سزاوار است که انسان نماز را در اوّل وقت بخواند و کسی که نماز را پست و سبک شمارد مانند کسی است که نماز نمی‌ خواند.

اسلام می‌گوید کودک را از کودکی گام به گام با وضو، قبله، نماز، سجاده  و ... آشنا کنید تا هنگام بلوغ، نماز برای او روان باشد، اما ما گاهی فرزند خود را رها می‌کنیم و می‌گوییم هنوز به تکلیف نرسیده و نتیجه این رهایی آن است که به هنگام بلوغ نماز برای او سنگین است.

آری! اگر کسی قبل از وقت وضو بگیرد،‌ هنگام نماز،‌ نماز برای او روان است، اما اگر هنگام اذان نیاز به تطهیر، وضو، تغییر لباس و شرایط دیگر داشت، نماز برای او سخت خواهد بود، به راستی اگر فرزندتان گرفتار سیگار شد، با خود می‌گویید اول تکلیف و در یک لحظه سیگار را ترک خواهد کرد! دختری که تا ۹ سالگی بی‌حجاب زندگی کرده، در لحظه تکلیف حتماً حجاب برای او سنگین خواهد بود.

مایه تعجب است که ما برای دبستان، مرحله پیش‌دبستانی می‌گذاریم و در مهدهای کودک، فرزندانمان را با آموزش‌های ساده و روان آشنا می‌کنیم تا به رفتن به مدرسه عادت کنند، ولی حاضر نیستیم برای نماز، فرزندان را قبل از تکلیف با نماز آشنا کنیم.

 

Share