ویژگیهای امام باقر علیه السلام - حجت الاسلام دکتر رفیعی

لیست
  • ویژگیهای امام محمد باقر علیه السلام - حجت الاسلام دکتر رفیعی
موضوع: 
این کلیپ سی دقیقه ای، حاوی سخنان ارزشمند استاد دکتر رفیعی در خصوص ویژگیهای امام باقر علیه السلام می باشد.

ویژگیهای امام باقر علیه السلام - حجت الاسلام دکتر رفیعی

این کلیپ ۳۰ دقیقه ای، حاوی سخنان ارزشمند استاد دکتر رفیعی در خصوص ویژگیهای امام باقر علیه السلام می باشد.

ویژگیهای امام باقر علیه السلام - حجت الاسلام دکتر رفیعی

مردی نصرانی خطاب به امام محمد باقر علیه السلام گفت: تو بقر هستی. امام علیه السلام با ملایمت و خونسردی فرمود: من باقر هستم. مرد (که همچنان بر اسائه ی ادب اصرار داشت) گفت: تو پسر زنی آشپز هستی. امام علیه السلام بار دیگر با ملایمت و نرمی به وی فرمود: آشپزی حرفه ی او بود (و این ننگ نیست). نصرانی همچنان به گفتار ناهنجار خود ادامه داد و مادر امام محمد باقر علیه السلام را به نسبتی ناروا متهم ساخت. امام علیه السلام با ملاطفت به وی فرمود: اگر راست می گویی، خدا او را بیامرزد و گر نه خدا تو را بیامرزد. مرد نصرانی از دیدن این برخورد امام علیه السلام به اشتباه خود پی برد و اسلام آورد.

امام محمد باقرعلیه السلام با داشتن عائله ی سنگین، و برخورداری از زندگی ساده و متوسط در بذل و بخشش از همگان پیشتازتر بود.

امام صادق علیه السلام می فرمایند: ثروت پدرم از تمام خاندانش کمتر و مخارجش از همه افزونتر بود؛ با این حال هر جمعه یک دینار صدقه می داد.

حسن بن کثیر می گوید: از نیازمندی خود و بی توجهی دوستانم، به امام محمد باقرعلیه السلام شکوه نمودم. امام علیه السلام فرمود: «بد برادری است آنکه در زمان بی نیازی ات تو را مراعات کند ولی در هنگامه ی فقر و تهیدستی با تو قطع رابطه نماید». سپس به غلام خود دستور داد کیسه ای که حاوی هفتصد درهم بود آورد و به ابن کثیر داد و فرمود: این مبلغ را مصرف کن و هنگامی که به پایان رسید مرا در جریان بگذار.

عمرو بن دینار و عبدالله بن عبید نقل کرده اند: هرگاه با امام محمد باقرعلیه السلام ملاقات می کردیم به ما لباس و هزینه زندگی می داد و می فرمود: اینها را پیش از این برایتان آماده کرده ایم.

روش امام محمد باقرعلیه السلام این بود که هرگاه برادرانش به منزل وی می رفتند، تا به آنان طعام و لباس نیکو و مبلغی پول نمی داد، نمی گذاشت خانه اش را ترک کنند.

Share

دیدگاه‌ها

سخنان ارزشمند استاد دکتر رفیعی عالیه