اینفوگرافیک مکتب دیپلماسی خمینی در ابعاد مختلف

مکتب دیپلماسی خمینی در ابعاد مختلف

اینفوگرافیک مکتب دیپلماسی خمینی در ابعاد مختلف

در حالیکه گروه ها و احزاب معاندی سعی بر تحریف مکتب امام خمینی رضوان الله تعالی علیه گرفته اند ؛ اینفونگاره با همکاری عصر امروز اقدام به بررسی و تثبیت مکتب دیپلماسی خمینی در اینفوگرافیک زیر کرده است.

توجه : برای مشاهده اینفوگرافیک در ابعاد اصلی و بزرگ تر روی تصویر کلیک کنید.

مطالب مرتبط و پیشنهادی در : رحلت امام خمینی قدس سره - ویژه نامه امام روح الله

اینفوگرافیک مکتب دیپلماسی خمینی در ابعاد مختلف

Share