عرفان در کلاس عرفه - استاد محمد شجاعی

مجموعه فایل صوتی عرفان در کلاس عرفه در بیانات استاد محمد شجاعی جهت استفاده بهتر از روز عرفه و دعای عرفه تقدیم شما عزیزان می گردد.

عرفان در کلاس عرفه - استاد محمد شجاعی

مجموعه فایل صوتی عرفان در کلاس عرفه در بیانات استاد محمد شجاعی جهت استفاده بهتر از روز عرفه و دعای عرفه تقدیم شما عزیزان می گردد.

عرفان در کلاس عرفه - استاد محمد شجاعی

مطالب مرتبط و پیشنهادی : ویژه نامه روز عرفه روز نیایش

جلسه اول: تمام دریافت هایِ شما، از طریق ورودی های مختلفِ نَفْس (شنیدنی ها، دیدنی ها، خواندنی ها، خوردنی ها تفکرات و ...) با وجودِ شما اتحاد برقرار می کنند... - به طوری که تمام ظهورات و خروجی های شما را شکل می دهند. چقدر مراقب ورودی هایتان هستید؟

جلسه دوم: تکرار ،  تکــرار ،  تکـــرار ... تکرار در جذبِ ورودی های مثبت ، بزرگترین عامل در تطهیرِ نفس ، و بروز اخلاق انسانی و کراماتِ باطنی است. یکی از علل تکرارِ اذکار ، نیز همین است.

جلسه سوم: چرا اکثر انسان ها، تمایل دارند به جای فعالیت های معرفتی ، عبادی و معنوی ، به صحبت کردن با تلفن ، تفریح ، پرسه در شبکه های اجتماعی و ... بگذرانند؟ 

جلسه چهارم: تنها محصولِ زندگی تو که می تواند سعادت، آرامش، و شادی تو را در دنیا و آخرت تضمین کند ؛ سطح عرفان توست یعنی میزان شناخت تو از خداوند !

جلسه پنجم: تمام داستانِ عرفه... که آخرین سکوی پرتابِ حاجیان، قبل از ماجرای قربانی است؛ رسیدن به شناخت است... شناخت الله، شناخت نبی الله و شناخت ولی الله فقط کسی که به شناخت می رسد، قادر است؛  نفس خویش را به قربانگاه ببرد.

پدیدآورنده: 
Share