پاورپوینت داستانی کشتی شکسته

موضوع: 
در این بخش از سری پاورپوینت های گروه هشت بهشت؛ پاورپوینت شماره 18 ام ، پاورپوینت داستانی کشتی شکسته تقدیم شما عزیزان می گردد...
کشتی

پاورپوینت داستانی کشتی شکسته

در این بخش از سری پاورپوینت های گروه هشت بهشت؛ پاورپوینت شماره 18 ام ، پاورپوینت داستانی کشتی شکسته تقدیم شما عزیزان می گردد...

پاورپوینت داستانی کشتی شکسته

متن پاورپوینت داستانی کشتی شکسته:

کشتی‌ای در طوفان شکست و غرق شد. فقط دو مرد توانستند به سوی جزیره کوچک و بی آب و علفی شنا کنند و نجات یابند. دو نجات یافته دیدند هیچ نمیتوانند بکنند، با خود گفتند بهتر است از خدا کمک بخواهیم. بنابراین دست به دعا شدند و هر کدام به گوشه ای از جزیره رفتند...

مرد اول، از خدا غذا خواست. فردا مرد اول، درختی یافت و میوه ای بر آن، آن را خورد. اما مرد دوم چیزی برای خوردن نداشت.

هفته بعد، مرد اول از خدا همسر و همدم خواست. فردا کشتیِ دیگری غرق شد، زنی نجات یافت و به مرد رسید. در سمت دیگر، مرد دوم هیچ کس را نداشت.

مرد اول از خدا خانه، لباس و غذای بیشتری خواست. فردا، به صورتی معجزه آسا، تمام چیزهایی که خواسته بود به او رسید. مرد دوم هنوز هیچ نداشت.

دست آخر، مرد اول از خدا کشتی خواست تا او و همسرش را با خود ببرد. فردا کشتی ای آمد و درسمت او لنگرانداخت، مرد خواست به همراه همسرش از جزیره برود و مرد دوم را همانجا رها کند . پیش خود گفت، مرد دیگر حتما شایستگی نعمت های الهی را ندارد، چرا که درخواستهای او پاسخ داده نشد، پس همینجا بماند بهتر است.

زمان حرکت کشتی، ندایی از آسمان پرسید: چرا همسفر خود را در جزیره رها می کنی؟ پاسخ داد: این نعمت هایی که به دست آورده ام همه مال خودم است، همه را خود درخواست کرده ام. درخواست های او که پذیرفته نشد، پس لیاقت این چیزها را ندارد.

ندا، مرد را سرزنش کرد: اشتباه می کنی. زمانی که تنها خواسته او را اجابت کردم، این نعمت ها به تو رسید. مرد با حیرت پرسید: از تو چه خواست که باید مدیون او باشم؟

ندا پاسخ داد: از من خواست که تمام خواسته های تو را اجابت کنم!

پاورپوینت داستانی کشتی شکسته

شاید دوست داشته باشید [دانلود پاورپوینت های داستانی]:

پاورپوینت داستانی در جستجوی خدا (به صورت فارسی و انگلیسی)

پاورپوینت داستانی فرشته ها (به صورت فارسی و انگلیسی)

پیوستاندازه
Office presentation icon دانلود پاورپوینت داستانی کشتی شکسته419.5 کیلوبایت
پدیدآورنده: 
Share