داستان کوتاه

دانلود پاورپوینت داستانی پذیرایی از خدا

پاورپوینت داستانی پذیرایی از خدا

عقاب پیر

پاورپوینت داستانی عقاب پیر

کیک خامه ای

پاورپوینت داستانی کیک خامه ای

دیوار

پاورپوینت داستانی دیوار

سیب

پاورپوینت داستانی سیب های گندیده

نامه ای از خدا

پاورپوینت داستانی نجوا (نامه ای از خدا)

سنگ و آب

پاورپوینت داستانی سنگ و آب

کشتی

پاورپوینت داستانی کشتی شکسته

یک پیام

پاورپوینت داستانی یک پیام

طبیعت - داستان آینه و شیشه

پاورپوینت داستانی آینه و شیشه