پاورپوینت داستانی سنگ و آب + متن

موضوع: 
در این بخش از سری پاورپوینت های گروه هشت بهشت؛ پاورپوینت شماره 19 ام ، پاورپوینت داستانی سنگ و آب تقدیم شما عزیزان می گردد...
سنگ و آب

پاورپوینت داستانی سنگ و آب

در این بخش از سری پاورپوینت های گروه هشت بهشت؛ پاورپوینت شماره 19 ام ، پاورپوینت داستانی سنگ و آب تقدیم شما عزیزان می گردد...

پاورپوینت داستانی سنگ و آب

متن پاورپوینت داستانی سنگ و آب :

دو قطره آب اگر کنار هم قرار بگیرند چه می کنند؟ آنها تصویر قطره دیگر را در خود دیده و به هم می پیوندند و یک قطره بزرگتر تشکیل می دهند.

اگر چند سنگ به هم نزدیک شوند چه می شود؟ آنها هیچ گاه با هم یکی نمی شوند. شاید تصویر سنگ دیگر را تا حدودی در خود ببینند!

هر چه سخت تر و قالبی تر باشید فهم دیگران برایتان مشکلتر و در نتیجه احتمال بزرگتر شدنتان نیز کاهش می یابد.

مهارتهائی که شما را در جهت آرامش، بزرگوار تر و اجتماعی تر شدن کمک خواهد کرد را به یاد داشته باشید؛ نرمی، بخشش، مدارا، پشتکار

حال چه چیزی سخت تر و  مقاوم تر است.  آب یا سنگ!؟

اگر سنگی از کوه سرازیر شود و به مانعی برخورد کند چه می کند؟

1. اگر مانع کوچک باشد از روی آن عبور می کند.

2. اگر متوسط باشد آن ر ا در هم می شکند.

3. اگر بزرگ تر باشد پشت آن می ایستد تا تقدیر بعدی چه باشد.

اما آب چه می کند:

1-ابتدا سعی می کند مانع را با خود همراه کند.

2- اگر نتوانست آنگاه بدون دردسر به دنبال فرار از کوچکترین روزنه می گردد

3- و اگر نتوانست صبر می کند تا به اندازه کافی قوی شود آنگاه یا از روی مانع عبور می کند و یا مانع را در هم می شکند

  آب در عین نرمی و لطافت در مقایسه با سنگ به مراتب سر سخت تر و در رسیدن به هدف خود لجوجتر و مصمم تر است. سنگ، پشت اولین مانع جدی می ایستد ولی آب راه خود را به سمت دریا می یابد.

در زندگی باید معنای واقعی سرسختی و استواری و مصمم بودن را در دل نرمی و گذشت جست وجو کرد.

گاهی لازم است کوتاه بیائی ... گاهی نگاهت را به سمت دیگری بدوز... 

صبور باید بود... اما همیشه مصمم

پاورپوینت داستانی سنگ و آب

شاید دوست داشته باشید [دانلود پاورپوینت های داستانی] :

پاورپوینت داستانی در جستجوی خدا (به صورت فارسی و انگلیسی)

پاورپوینت داستانی فرشته ها (به صورت فارسی و انگلیسی)

دانلود فایلاندازه
Office presentation icon دانلود پاورپوینت داستانی سنگ و آب766 کیلوبایت
پدیدآورنده: 
Share