پاورپوینت داستانی دیوار + متن

موضوع: 
در این بخش از سری پاورپوینت های گروه هشت بهشت؛ پاورپوینت شماره 22 ام ، پاورپوینت داستانی دیوار تقدیم شما عزیزان می گردد...
دیوار

پاورپوینت داستانی دیوار

در این بخش از سری پاورپوینت های گروه هشت بهشت؛ پاورپوینت شماره 22 ام ، پاورپوینت داستانی دیوار تقدیم شما عزیزان می گردد...

پاورپوینت داستانی دیوار

متن پاورپوینت داستانی دیوار :

در بیمارستانی، دو بیمار در یک اتاق بستری بودند.

یکی از بیماران اجازه داشت که هرروز بعد از ظهر یک ساعت روی تختش که کنار تنها پنجره اتاق بود، بنشیند ولی بیمار دیگر مجبور بود هیچ تکانی نخورد و همیشه پشت به هم اتاقیش روی تخت بخوابد.

آنها ساعتها با هم صحبت می کردند.

 ازهمسر، خانواده، خانه، سربازی یا تعطیلاتشان با هم حرف می زدند و هر روز بعد از ظهر، بیماری که تختش کنار پنجره بود، می نشست و تمام چیزهایی که بیرون از پنجره می دید، برای هم اتاقیش توصیف می کرد.

”پنجره رو به یک پارک باز می شود که دریاچه زیبایی دارد.

مرغابیها و قوها در دریاچه شنا، می کنند و کودکان با قایقهای تفریحیشان در آب سرگرم هستند. درختان کهن به منظره بیرون، زیبایی خاصی بخشیده اند و تصویری زیبا از شهر در افق دور دست دیده می شود.“

 همانطور که مرد کنار پنجره این جزئیات را توصیف می کرد، هم اتاقیش  چشمانش را می بست و این مناظر را در ذهن خود مجسم می کرد و روحی تازه می گرفت.

   روزها و هفته ها سپری شد. تا اینکه روزی مرد کنار پنجره از دنیا رفت و مستخدمان بیمارستان جسد او را از اتاق بیرون بردند. مرد دیگر که بسیار ناراحت بود تقاضا کرد که تختش را به کنار پنجره منتقل کنند. پرستار این کار را با رضایت انجام داد. مرد به آرامی و با درد بسیار، خود را به سمت پنجره کشاند تا اولین نگاهش را به دنیای بیرون از پنجره بیاندازد. بالاخره می توانست آن منظره زیبا را با چشمان خودش ببیند ولی .....

درکمال تعجب با یک دیوار بلند مواجه شد.

   مرد متعجب به پرستار گفت که هم اتاقیش همیشه مناظر دل انگیزی را از پشت پنجره برای او توصیف می کرده است. پرستار پاسخ داد:

 ولی آن مرد کاملا نابینا بود!

پاورپوینت داستانی دیوار

شاید دوست داشته باشید [دانلود پاورپوینت های داستانی] :

پاورپوینت داستانی در جستجوی خدا (به صورت فارسی و انگلیسی)

پاورپوینت داستانی فرشته ها (به صورت فارسی و انگلیسی)

دانلود فایلاندازه
Office presentation icon دانلود/ پاورپوینت داستانی دیوار629 کیلوبایت
پدیدآورنده: 
Share