نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی سیاست

موضوع: 
نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی سیاست شامل مداخل مرتبط با سیاست از مجموعه فرهنگ قرآن و دائره المعارف قرآن کریم است که در قالب اندروید است.
دانلود نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی سیاست

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی سیاست

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی سیاست شامل مداخل مرتبط با سیاست از مجموعه فرهنگ قرآن و دائره المعارف قرآن کریم است که در قالب نرم افزار موبایلی در اختیار پژوهشگران، متخصصان و علاقمندان قرآنی قرار گرفته است.

«فرهنگ قرآن» به عنوان کلید راهیابی به موضوعات و مفاهیم قرآنی و «دائره المعارف قرآن کریم» به عنوان اولین دانشنامه قرآنی جهان اسلام، مشتمل بر چند هزار موضوع اصلی و هزاران عنوان فرعی از کم نظیر ترین آثار قرآنی است.

 

ویژگی‌های نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی سیاست : 

• بر گرفته از کلان پروژه‌های فرهنگ قرآن و دائره المعارف قرآن کریم
• در بردارنده  صدها مدخل اصلی و هزارها عنوان فرعی 
• استواری بر پایه نظام الفبایی در چینش موضوعات 
• امکان دسترسی سریع و آسان به اطلاعات قرآنی مورد نیاز متخصصان 
• نمایش درختی موضوعات 
• امکان اشتراک گذاری متن 
• قابلیت جستجو در عناوین و محتوا 
• علاقمندی کردن محتوای خاص 

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی سیاست

شما می توانید سایر نرم افزارهای فرهنگ قرآن و دایرة المعارف قرآنی را از سایت ضیاءالصالحین به رایگان دریافت کنید :

نرم افزار دائرة المعارف قرآن کریم (اندروید)

نرم افزار فرهنگ قرآن (اندروید)

نرم افزار پرسمان های قرآنی (اندروید)

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی اخلاق (اندروید)

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی الگوی پیشرفت

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی تاریخ و اعلام

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی امنیت و اطلاعات در قرآن

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی جهاد و شهادت

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی خانواده

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی محیط زیست

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی مدیریت

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی مطالعات اجتماعی و تمدنی

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی معنویت

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی هنر (اندروید)

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی کلام اسلامی

نرم افزار فرهنگنامه مبادی قرآنی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی مقاومت

نرم افزارفرهنگنامه و دانشنامه قرآنی فقه و حقوق

Share