نوحه اباصالح التماس دعا با صدای ۸ مداح

لیست
  • اباصالح التماس دعا - محمد باقر منصوری
  • اباصالح التماس دعا - محمد باقر منصوری (فاطمیه ۱۳۹۱)
  • اباصالح التماس دعا - جواد مقدم
موضوع: 
نوحه اباصالح التماس دعا با صدای ۸ مداح از جمله مرحوم منصوری، غلامرضازاده، رسولی، احسان شاکری، جواد میری، هلالی، مقدم و حاج منصور ارضی به همراه متن شعر

نوحه اباصالح التماس دعا با صدای ۸ مداح

نوحه اباصالح التماس دعا با صدای ۸ مداح از سری گنجینه مناجات با امام زمان ارواحنا له الفداء با صدای مادحین محترم مرحوم حاج محمدباقر منصوری، محمدرضا غلامرضازاده، مهدی رسولی، احسان شاکری، سید جواد میری، عبدالرضا هلالی، جواد مقدم و حاج منصور ارضی همراه با متن شعر

نوحه اباصالح التماس دعا با صدای 8 مداح

متن کامل نوحه اباصالح التماس دعا هر کجا رفتی یاد ما هم باش

♥♥♥♥♥

ابا صالح التماس دعا

هر کجا رفتی یاد ما هم باش

ابا صالح التماس دعا

هر کجا رفتی یاد ما هم باش

نجف رفتی ، کاظمین رفتی ، سامرا رفتی یاد ما هم باش

تو را جان مادرت زهرا

تو را جان مادرت زهرا

ابا صالح التماس دعا

♥♥♥♥♥

مدینه رفتی سر قبر مادرت زهرا یاد ما هم باش

مدینه رفتی سر قبر مادرت زهرا یاد ما هم باش

گذر کردی از کنار آن قبر ناپیدا یاد ما هم باش

تو را جان مادرت زهرا

تو را جان مادرت زهرا

ابا صالح التماس دعا

♥♥♥♥♥

شب جمعه ای گل زهرا کربلا رفتی یاد ماهم باش

شب جمعه ای گل زهرا کربلا رفتی یاد ماهم باش

کنار قبر ابالفضل با وفا رفتی یاد ماهم باش

تو را جان مادر زهرا

تو را جان مادر زهرا

ابا صالح التماس دعا

♥♥♥♥♥

به مشهد رفتی تو نزد جد غریب خود یاد ما هم باش

به مشهد رفتی تو نزد جد غریب خود یاد ما هم باش

دعا خواندی گرد شمع مزار حبیب خود یاد ما هم باش

تو را جان مادر زهرا

تو را جان مادر زهرا

ابا صالح التماس دعا

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

مجموعه مداحی اباصالح التماس دعا هر کجا رفتی یاد ما هم باش

نوحه اباصالح التماس دعا با صدای ۸ مداح

شعر کامل اباصالح التماس دعا هر کجا رفتی یاد ما هم باش

اباصالح التماس دعا هر کجا رفتی یاد ما هم باش
نجف رفتی کربلا رفتی کاظمین رفتی یاد ما هم باش

مدینه رفتی به پابوس قبر پیغمبر مادرت زهرا
به دیدارقبر بی شمع مجتبی رفتی یاد ما هم باش

زیارت نامه که میخوانی در کنار آن تربت خاموش
به دنبال قبر مخفی از کوچه ها رفتی یاد ما هم باش

بغل کردی قبر مادر را جای ما هم او را زیارت کن
همان لحظه که به احوالش از نوا رفتی یاد ما هم باش

شب جمعه کربلا رفتی یاد ما هم کن چون زدی بوسه
کنار قبر ابوالفضل با وفا رفتی یاد ما هم باش

بزن بوسه جای ما روی قبر عباس و اکبر و اصغر
سر قبر قاسم و قبر عمه ها رفتی یاد ما هم باش

به جای ما هم زیارت کن عمه ات را در کنج ویرانه
برای بوسیدن آن دردانه ها رفتی یاد ما هم باش

نماز حاجت که میخوانی از برای فرج یاد ما هم باش
شدی محرم در مراسم حج یا صفارفتی یاد ما هم باش

دعا کردی از برای فرج التماس دعا یاد ما هم باش
به هرجا رفتی برو مهدی هر کجا رفتی یاد ما هم باش

به جای ما هم زیارت کن عمه ات را در کنج ویرانه
به یاد این نوکر درب آستان رفتی یاد ماهم باش

بغل کردی قبر مادر را جای ما هم او را زیارت کن
همان لحظه که به احوالش از نوا رفتی یاد ما هم باش

شب جمعه کربلا رفتی یادما هم کن چون زدی بوسه
کنار قبر ابوالفضل با وفا رفتی یاد ما هم باش

بزن بوسه جای ما روی قبر عباس و اکبر و اصغر
سر قبر قاسم و قبر عمه ها رفتی یاد ما هم باش

به جای ما هم زیارت کن عمه ات را در کنج ویرانه
برای بوسیدن آن دردانه ها رفتی یاد ما هم باش

نماز حاجت که میخوانی از برای فرج یاد ما هم باش
شدی محرم در مراسم حج یا صفارفتی یاد ما هم باش

دعا کردی از برای فرج التماس دعا یاد ما هم باش
به هرجا رفتی برو مهدی هر کجا رفتی یاد ما هم باش

به جای ما هم زیارت کن عمه ات را در کنج ویرانه
به یاد این نوکر درب آستان رفتی یاد ماهم باش

 

نوحه اباصالح التماس دعا با صدای ۸ مداح - نوحه اباصالح التماس دعا با صدای ۸ مداح

Share