ترجمه و متن امالی شیخ مفید (نرم افزار و کتاب)

در این بخش کتاب و اپلیکیشن ترجمه و متن امالی شیخ مفید با ترجمه حسین استاد ولی از سری کارهای قائمیه اصفهان درج می گردد.
ترجمه و متن امالی شیخ مفید

ترجمه و متن امالی شیخ مفید (نرم افزار و کتاب)

در این بخش کتاب و اپلیکیشن ترجمه و متن امالی شیخ مفید با ترجمه حسین استاد ولی در نسخه های مختلف از سری کارهای قائمیه اصفهان درج می گردد...

پیشنهاد ویژه: بزرگداشت شیخ مفید رحمه الله - ویژه نامه ابن معلم

ترجمه و متن امالی شیخ مفید (نرم افزار و کتاب)

مشخصات کتاب ترجمه و متن امالی شیخ مفید :

سرشناسه : مفید، محمد بن محمد، ۳۳۶ - ۴۱۳ق.
عنوان قراردادی : امالی . فارسی - عربی
عنوان و مؤلف : ترجمه و متن امالی شیخ مفید / محمدبن محمد بن نعمان عکبری بغدادی؛ مترجم حسین استاد ولی.
مشخصات نشر : مشهد: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، ۱۳۶۴.
مشخصات ظاهری : ۴۲۴ ص.
شابک : ۷۵۰ ریال
یادداشت : فارسی - عربی.
یادداشت : عنوان دیگر: امالی.
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
عنوان دیگر : امالی.
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۴ق.
شناسه افزوده : استاد ولی، حسین، ۱۳۳۱ -، مترجم
رده بندی کنگره : BP۱۲۹ /م۷ الف۸۰۴۱ ۱۳۶۴
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۲۱۲
شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۹۵۱۵

شاید دوست داشته باشید: دانلود کتاب امالی شیخ مفید رحمه الله (عربی و فارسی)

عناوین اصلی کتاب ترجمه و متن امالی شیخ مفید شامل:

سخن ناشر؛ [مقدمه مترجم]؛ مجلس اوّل جلسه روز شنبه اوّل ماه مبارک رمضان سال 404 در مدینة السّلام، درب رباح، محلّه زیّارین، منزل ضمرة ابو الحسن علىّ بن محمّد بن عبد الرّحمن فارسى- عزّتش پایدار باد- که از نوشته خود دیکته فرموده است.؛ مجلس دوّم چهارشنبه 5 رمضان المبارک 404؛ مجلس سوّم شنبه 8 رمضان المبارک 404؛ مجلس چهارم پنجشنبه 5 شوّال 404؛ مجلس پنجم دوشنبه 17 شوّال 404؛ مجلس ششم چهارشنبه 19 شوّال 404؛ مجلس هفتم شنبه 22 شوّال 404؛ مجلس هشتم دوشنبه 24 همان ماه ؛ مجلس نهم شنبه 29 همان ماه ؛ مجلس دهم روز چهارشنبه دوم رجب سال 407؛ مجلس یازدهم 7 رجب 407؛ مجلس دوازدهم شنبه 12 رجب 407؛ مجلس سیزدهم شنبه 19 رجب 407؛ مجلس چهاردهم شنبه 26 رجب 407؛ مجلس پانزدهم شنبه 3 شعبان 407؛ مجلس شانزدهم شنبه 10 شعبان 407؛ مجلس هفدهم شنبه 17 شعبان 407؛ مجلس هجدهم شنبه 24 شعبان 407؛ مجلس نوزدهم شنبه شب اوّل رمضان المبارک 407؛ مجلس بیستم 8 رمضان المبارک 407؛ مجلس بیست و یکم شنبه نیمه رمضان المبارک 407؛ مجلس بیست و دوم شنبه 22 رمضان المبارک 407؛ مجلس بیست و سوّم تاریخ مجلس ذکر نشده است ؛ مجلس بیست و چهارم چهارشنبه 22 رمضان المبارک 408؛ مجلس بیست و پنجم دوشنبه 27 رمضان المبارک 408؛ مجلس بیست و ششم دوشنبه 2 رمضان المبارک 409؛ مجلس بیست و هفتم شنبه 7 رمضان المبارک 409؛ مجلس بیست و هشتم دوشنبه 9 رمضان المبارک 409؛ مجلس بیست و نهم چهارشنبه 11 رمضان المبارک 409؛ مجلس سى ام شنبه 14 رمضان المبارک 409؛ مجلس سى و یکم دوشنبه 16 رمضان المبارک 409؛ مجلس سى و دوّم چهارشنبه 18 رمضان المبارک 409؛ مجلس سى و سوّم شنبه 21 ماه رمضان المبارک 409؛ مجلس سى و چهارم شنبه 26 شعبان 410؛ مجلس سى و پنجم شنبه سوّم رمضان المبارک 410؛ مجلس سى و ششم شنبه دهم رمضان المبارک 410؛ مجلس سى و هفتم شنبه 17 رمضان المبارک 410؛ مجلس سى و هشتم شنبه 24 رمضان المبارک 410؛ مجلس سى و نهم شنبه 13 رمضان المبارک 411؛ مجلس چهلم چهارشنبه 24 رمضان المبارک 411؛ مجلس چهل و یکم شنبه ده شب از ماه رمضان سال 411 باقیمانده ؛ مجلس چهل و دوّم شنبه 27 رمضان المبارک 411؛ [فهرست]

Share