ترجمه و متن امالی شیخ مفید (نرم افزار و کتاب)

در این بخش کتاب و اپلیکیشن ترجمه و متن امالی شیخ مفید با ترجمه حسین استاد ولی از سری کارهای قائمیه اصفهان درج می گردد.
ترجمه و متن امالی شیخ مفید

ترجمه و متن امالی شیخ مفید (نرم افزار و کتاب)

در این بخش کتاب و اپلیکیشن ترجمه و متن امالی شیخ مفید با ترجمه حسین استاد ولی در نسخه های مختلف از سری کارهای قائمیه اصفهان درج می گردد...

پیشنهاد ویژه: بزرگداشت شیخ مفید رحمه الله - ویژه نامه ابن معلم

ترجمه و متن امالی شیخ مفید (نرم افزار و کتاب)

مشخصات کتاب ترجمه و متن امالی شیخ مفید :

سرشناسه : مفید، محمد بن محمد، ۳۳۶ - ۴۱۳ق.
عنوان قراردادی : امالی . فارسی - عربی
عنوان و مؤلف : ترجمه و متن امالی شیخ مفید / محمدبن محمد بن نعمان عکبری بغدادی؛ مترجم حسین استاد ولی.
مشخصات نشر : مشهد: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، ۱۳۶۴.
مشخصات ظاهری : ۴۲۴ ص.
شابک : ۷۵۰ ریال
یادداشت : فارسی - عربی.
یادداشت : عنوان دیگر: امالی.
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
عنوان دیگر : امالی.
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۴ق.
شناسه افزوده : استاد ولی، حسین، ۱۳۳۱ -، مترجم
رده بندی کنگره : BP۱۲۹ /م۷ الف۸۰۴۱ ۱۳۶۴
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۲۱۲
شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۹۵۱۵

شاید دوست داشته باشید: دانلود کتاب امالی شیخ مفید رحمه الله (عربی و فارسی)

عناوین اصلی کتاب ترجمه و متن امالی شیخ مفید شامل:

سخن ناشر؛ [مقدمه مترجم]؛ مجلس اوّل جلسه روز شنبه اوّل ماه مبارک رمضان سال ۴۰۴ در مدینة السّلام، درب رباح، محلّه زیّارین، منزل ضمرة ابو الحسن علىّ بن محمّد بن عبد الرّحمن فارسى- عزّتش پایدار باد- که از نوشته خود دیکته فرموده است.؛ مجلس دوّم چهارشنبه ۵ رمضان المبارک ۴۰۴؛ مجلس سوّم شنبه ۸ رمضان المبارک ۴۰۴؛ مجلس چهارم پنجشنبه ۵ شوّال ۴۰۴؛ مجلس پنجم دوشنبه ۱۷ شوّال ۴۰۴؛ مجلس ششم چهارشنبه ۱۹ شوّال ۴۰۴؛ مجلس هفتم شنبه ۲۲ شوّال ۴۰۴؛ مجلس هشتم دوشنبه ۲۴ همان ماه ؛ مجلس نهم شنبه ۲۹ همان ماه ؛ مجلس دهم روز چهارشنبه دوم رجب سال ۴۰۷؛ مجلس یازدهم ۷ رجب ۴۰۷؛ مجلس دوازدهم شنبه ۱۲ رجب ۴۰۷؛ مجلس سیزدهم شنبه ۱۹ رجب ۴۰۷؛ مجلس چهاردهم شنبه ۲۶ رجب ۴۰۷؛ مجلس پانزدهم شنبه ۳ شعبان ۴۰۷؛ مجلس شانزدهم شنبه ۱۰ شعبان ۴۰۷؛ مجلس هفدهم شنبه ۱۷ شعبان ۴۰۷؛ مجلس هجدهم شنبه ۲۴ شعبان ۴۰۷؛ مجلس نوزدهم شنبه شب اوّل رمضان المبارک ۴۰۷؛ مجلس بیستم ۸ رمضان المبارک ۴۰۷؛ مجلس بیست و یکم شنبه نیمه رمضان المبارک ۴۰۷؛ مجلس بیست و دوم شنبه ۲۲ رمضان المبارک ۴۰۷؛ مجلس بیست و سوّم تاریخ مجلس ذکر نشده است ؛ مجلس بیست و چهارم چهارشنبه ۲۲ رمضان المبارک ۴۰۸؛ مجلس بیست و پنجم دوشنبه ۲۷ رمضان المبارک ۴۰۸؛ مجلس بیست و ششم دوشنبه ۲ رمضان المبارک ۴۰۹؛ مجلس بیست و هفتم شنبه ۷ رمضان المبارک ۴۰۹؛ مجلس بیست و هشتم دوشنبه ۹ رمضان المبارک ۴۰۹؛ مجلس بیست و نهم چهارشنبه ۱۱ رمضان المبارک ۴۰۹؛ مجلس سى ام شنبه ۱۴ رمضان المبارک ۴۰۹؛ مجلس سى و یکم دوشنبه ۱۶ رمضان المبارک ۴۰۹؛ مجلس سى و دوّم چهارشنبه ۱۸ رمضان المبارک ۴۰۹؛ مجلس سى و سوّم شنبه ۲۱ ماه رمضان المبارک ۴۰۹؛ مجلس سى و چهارم شنبه ۲۶ شعبان ۴۱۰؛ مجلس سى و پنجم شنبه سوّم رمضان المبارک ۴۱۰؛ مجلس سى و ششم شنبه دهم رمضان المبارک ۴۱۰؛ مجلس سى و هفتم شنبه ۱۷ رمضان المبارک ۴۱۰؛ مجلس سى و هشتم شنبه ۲۴ رمضان المبارک ۴۱۰؛ مجلس سى و نهم شنبه ۱۳ رمضان المبارک ۴۱۱؛ مجلس چهلم چهارشنبه ۲۴ رمضان المبارک ۴۱۱؛ مجلس چهل و یکم شنبه ده شب از ماه رمضان سال ۴۱۱ باقیمانده ؛ مجلس چهل و دوّم شنبه ۲۷ رمضان المبارک ۴۱۱؛ [فهرست]

Share