ما ملت شهادتیم / شهید حاج قاسم سلیمانی

آقای ترامپ قمارباز! من به شما می‌گویم بدان در آن جایی که فکر نمی‌کنید ما در نزدیک شما هستیم؛ ما ملت شهادتیم ما ملت امام حسینیم...

ما ملت شهادتیم / شهید حاج قاسم سلیمانی

چه غلط کرده اید که امروز برای ما خط و نشان می کشید ...آقای ترامپ قمارباز! من به شما می‌گویم بدان در آن جایی که فکر نمی‌کنید ما در نزدیک شما هستیم؛ ما ملت شهادتیم ما ملت امام حسینیم...

ما ملت شهادتیم / شهید حاج قاسم سلیمانی

مطالب مرتبط :
ویژه نامه سردار دلها ، شهید حاج قاسم سلیمانی
ویژه نامه الگوی ماندگار ۴ / شهید حاج قاسم سلیمانی
ویژه نامه سردار آسمانی مداحی شهادت حاج قاسم سلیمانی
بانک تصاویر سردار سلیمانی - ویژه نامه سیمای آسمانی

Share