مقام شهید و شهادت در بیانات آیت الله بهجت قدس سره

لیست
  • مقام شهید و شهادت / آیت الله بهجت قدس سره
انتشار برای اولین بار به مناسبت شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی و حاج جمال ابومهدی المهندس و همرزمانشان

مقام شهید و شهادت در بیانات آیت الله بهجت قدس سره

مقام شهید و شهادت در بیانات آیت الله بهجت قدس سره : انتشار برای اولین بار به مناسبت شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی و حاج جمال ابومهدی المهندس و همرزمانشان (رضوان الله تعالی علیهم)

مقام شهید و شهادت در بیانات آیت الله بهجت قدس سره

مقام شهید و شهادت در بیانات آیت الله بهجت قدس سره

اینکه انسان، می دانیم به اینکه می رود برای جهاد شهید می شود، خدا می داند چه هست در مابعد از شهادت که این همه بلاها پیش او هیچ حساب می شود . این همه بلاها! به طوری که تمام خصوصیات جنت و خصوصیات نارّ در قرآن ذکر شده، هیچ چیز مخفی نیست .عجائب و غرائب ذکر شده است. در مثلا سوره واقعه، سوره الرحمن، الی ماشاءالله سور دیگر. مع ذلک [درقرآن] دارد: «فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرّة  اعین» (سوره سجده آیه ١٧: پس هیچ کس نمی داند چه چیزهایی که مایه شادمانی و خوشحالی آنان است به پاداش اعمالی که همواره انجام می داده اند، برای آنان پنهان داشته اند) . چیه دیگه؟! چی ماند با این همه خصوصیات بهشت که ذکر شده، باز هم: «لا تعلم نفسُ ما اخفی لهم ..» عجائب و غرائب است!

اینکه انسان، می دانیم به اینکه می رود برای جهاد شهید می شود، خدا می داند چه هست در مابعد از شهادت که این همه بلاها پیش او هیچ حساب می شود .

 بله؛ شبیه به این آیه شریفه، کلمه ای دارد حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام در انجیل برنابا، که اقرب است از همه اناجیل به صحت، مقصود این کلمه در اونجا هست که: خداوند می بخشد به مؤمن در آخرت، چه نعمت ها! چه مواهب! چه دستگاه ها! این کلمه را هم دارد: «حتی کاد أن یَهَبَهُ نَفسَه»

چی مثل این؟! بله؛ این بالغیره، اون بالذاته، هر کاری که خدا می کند به این هم بخشید، اما [با این تفاوت که بنده مؤمن] کارها را به [واسطه] او انجام می دهد، و او[خداوند متعال] به نفسه انجام می دهد . فعلی هذا (بنابراین) از این جور چیزهایی هست که در روایات هست: هر کسی چه مؤمن باشد و چه کافر باشد، در روایات ما هست، وقتی که رفت از این دنیا، می گوید ای کاش زودتر آمده بودم. این همه [قبل از وفات] دعاها می کند برای طول عمر، [اما] بعد از اینکه وفات کرد می گوید ای کاش زودتر آمده بودم، مؤمن مقاماتش را می بیند، کافر می گوید اگر عمرم کمتر بود به اندازه آن کمبود عمرم عذابم کمتر بود و عذابم خفیف تر بود . خدا می داند چه هست در مابعد از شهادت که این همه بلاها پیش او هیچ حساب می شود . این همه بلاها!

مقام شهید و شهادت / آیت الله بهجت قدس سره

مطالب مرتبط و پیشنهادی :
ویژه نامه سردار دلها ، شهید حاج قاسم سلیمانی
ویژه نامه الگوی ماندگار ۴ / شهید حاج قاسم سلیمانی
بانک تصاویر سردار سلیمانی - ویژه نامه سیمای آسمانی
ویژه نامه سردار آسمانی مداحی شهادت حاج قاسم سلیمانی

منبع: بیانات در درس خارج فقه، کتاب حج، ١۴ بهمن ١٣٨٣ 

Share