مجموعه مستند در برابر طوفان سری سوم (کامل)

لیست
 • قسمت اول : اوضاع داخلی کشور در سال 1356
 • قسمت دوم : اوضاع داخلی کشور در سال 1356 و 1357
 • قسمت سوم : اوضاع داخلی کشور در سال 1357
 • قسمت چهارم : اوضاع داخلی کشور در سال 1357
 • قسمت پنجم : اوضاع داخلی کشور در سال 1357
 • قسمت ششم : اوضاع داخلی کشور در سال 1357
 • قسمت هفتم : اوضاع داخلی کشور در سال 1357
 • قسمت هشتم : اوضاع داخلی کشور در سال 1357
 • قسمت نهم: اوضاع داخلی کشور در سال 1357
 • قسمت دهم: اوضاع داخلی کشور در سال 1357
موضوع: 
دانلود مجموعه مستند در برابر طوفان سری سوم (کامل - همه قسمتها)که روایتگر تاریخ سیاسی و اجتماعی پهلوی دوم از زمان پادشاهی محمدرضا پهلوی تا انقلاب اسلامی است.

مجموعه مستند در برابر طوفان سری سوم (کامل)

مجموعه مستند در برابر طوفان سری سوم روایتگر تاریخ سیاسی و اجتماعی پهلوی دوم از زمان پادشاهی محمدرضا پهلوی تا انقلاب اسلامی است. در این مجموعه صداها و تصاویر دیده نشده از تاریخ معاصر کشور نمایش داده می شود.

«در برابر طوفان 3» از تابستان 1356 شمسی آغاز شده و تا زمستان 1357 شمسی را روایت می کند؛ در این مجموعه اتفاقاتى بررسی شده که تاکنون کمتر بدان پرداخته شده است که از آن جمله می توان به مصادیق حمایت کشورهای خارجی از محمدرضا پهلوی و آغاز موج انقلاب در تمام استان های کشور اشاره کرد.

مجموعه مستند در برابر طوفان سری سوم (کامل)

موضوع قسمت اول : اوضاع داخلی کشور در سال 1356
موضوع قسمت دوم : اوضاع داخلی کشور در سال 1356 و 1357
موضوع قسمت سوم : اوضاع داخلی کشور در سال 1357
موضوع قسمت چهارم : اوضاع داخلی کشور در سال 1357
موضوع قسمت پنجم : اوضاع داخلی کشور در سال 1357
موضوع قسمت ششم : اوضاع داخلی کشور در سال 1357
موضوع قسمت هفتم : اوضاع داخلی کشور در سال 1357
موضوع قسمت هشتم: اوضاع داخلی کشور در سال 1357
موضوع قسمت نهم: اوضاع داخلی کشور در سال 1357
موضوع قسمت دهم: اوضاع داخلی کشور در سال 1357

  پدیدآورنده: 
  Share