روایت فتح قسمت ششم مجموعه غواصان ؛ موج اول

لیست
  • 6. روایت فتح، مجموعه غواصان، قسمت ششم، موج اول
موضوع: 
این مجموعه از آثار موسسه روایت فتح در دهه هفتاد بوده و پیرامون لشکر 41 ثارالله استان کرمان می باشد.
Share