ماموریت شناسی جبهه انقلاب 1و2/ دکتر عرب اسدی

دوره «عهدمشترک»/دوره کاربردی آموزش مبانی تشکیلاتی | اسفند ماه ۱۳۹۵
ماموریت شناسی جبهه انقلاب / دکتر عرب اسدی
این کلاس در دوره عهد مشترک و باحضور آقای دکتر عرب اسدی توسط موسسه آموزشی پژوهشی صراط برگزار شد.

ماموریت شناسی جبهه انقلاب

ماموریت شناسی جبهه انقلاب ؛ این کلاس در دوره عهد مشترک و باحضور آقای دکتر عرب اسدی توسط موسسه آموزشی پژوهشی صراط برگزار شد.

دوره عهد مشترک - ماموریت شناسی جبهه انقلاب

بخش اول / ماموریت ما چیست؟

وقتی ما از ماموریت حرف می زنیم آنچه در ذهن مان تداعی می شود باید یکسان باشد.

 تصویرهای ذهنی اعضای یک تشکیلات باید دو ویژگی داشته باشند:
1. با هم یکی باشد
2. با تصویر مرکزی یکی باشد

تصویر مرکزی همان معنایی است که رهبر یک تشکیلات مطرح می کنند. وقتی مقام معظم رهبری از جنگ نرم، اقتصاد مقاومتی و نظام سلطه حرف می زنند؛ باید بین تصویری که ما به عنوان نیروی تشکیلات فهم می کنیم با آن تصویری که در ذهن رهبری است پیوند برقرار باشد تا کارها بدرستی پیش بروند.

هر چقدر این دو تصویر مشابهت بیشتری با هم داشته باشند، عملیات موفق تر است. و اگر مشابهت نداشته باشند، با شکست مواجه خواهیم شد.

از طرفی وقتی به یک جمع تشکیلاتی می گویم: «ماموریت شما چیست؟!» هر کدام از افراد این تشکیلات، یک مفهوم مجزا تلقی میکنند. در مرحله اول این دو تا تلقی باید با هم یکی شوند و بعد با مفهوم و تلقی رهبر تشکیلات.

تشکیلات موفق آن تشکیلاتی است که بین آدم هایش و بین آدم ها با رهبرش تصویر یکسان از عملیات وجود دارد. هر کدام از اعضا باید از ماموریت و توانمندی هایشان اطلاع دقیق داشته باشند.

اگر در عرصه انقلاب اسلامی و فعالیت های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... بخواهیم یک ماموریت برای تمامی افراد جبهه انقلاب اسلامی درنظر بگیریم، ابتدا باید تعریف همه ما از این ماموریت یکسان شود.

ماموریت ما بعنوان افسران جنگ نرم و فرماندهان میدان مبارزه، چیزی نیست جز «حفظ تثبیت و ارائه انقلاب دیگر»

دوره عهد مشترک - ماموریت شناسی جبهه انقلاب

بخش دوم / ماموریت، جنگ خانه به خانه

اگر می خواهیم ماموریت خودمان را در نظام اسلامی بدرستی تشخیص دهیم، اول باید بدانیم فتح خانه به خانه با فتح سنگر به سنگر فرق دارد.

فتح سنگر به سنگر آن است که مواضع دشمن را به کلی نابود کنیم. ولی در فتح خانه به خانه مواضع دشمن را به کلی نابود نمی کنیم بلکه درصددیم که دشمن آنجا را ترک کند تا بتوانیم از آن استفاده کنیم. مثلا جنگ امروز ما در سوریه جنگ خانه به خانه است اما جنگ ما با عراق جنگ سنگر به سنگر بود.

جنگ امروز ما با دشمن جنگ نرم و مبارزه فرهنگی است. در این جنگ از نظر استراتژیکی (مثلا حجاب، تربیت و اعتقادات) در شهر خودمان درگیر هستیم و باید خانه به خانه فتح کنیم.

در این مبارزه نباید خانه ها را به کلی ویران کنیم بلکه باید با کمترین هزینه، دشمن را از خانه های مردم بیرون کنیم. تا مردم بتوانند آزادانه زندگی کنند.

دشمن از طریق ماهواره و فضای مجازی در خانه های مردم نفوذ کرده و ما باید این مبارزه ی خانه به خانه را جدی بگیریم.

 

بخشی از سوابق تحصیلی و اجرایی دکتر عرب اسدی در این پوستر آمده است:

ماموریت شناسی جبهه انقلاب / دکتر عرب اسدی

Share