مولودی های حنیف طاهری برای میلاد امام جواد علیه السلام

مولودی های حنیف طاهری برای میلاد امام جواد علیه السلام که در سال ۱۳۹۴ اجرا شده اند....

مولودی های حنیف طاهری برای میلاد امام جواد علیه السلام

مولودی های حنیف طاهری برای میلاد امام جواد علیه السلام که در سال ۱۳۹۴ اجرا شده اند....

مولودی های امام جواد علیه السلام کربلایی حنیف طاهری
ردیف

موضوع

حجم
(KB)

زمان
۱صلوات خدا بر تو (جدید، سرود سال ۹۴)۱,۷۵۷۰:۰۴:۴۶
۲ریخته  خدا روز ازل تو گِل وجودم (جدید،سرود سال ۹۴)۲,۰۷۵۰:۰۵:۴۰

مولودی های امام جواد علیه السلام کربلایی حنیف طاهری

مطالب مرتبط و پیشنهادی:
ولادت امام جواد علیه السلام - ویژه نامه جواد الائمه
شهادت امام جواد علیه السلام - ویژه نامه اعجوبه اهل بیت

Share