پاورپوینت کشتی نوح یا اراده و همت عالی (فارسی وانگلیسی)

موضوع: 
پاورپوینت کشتی نوح یا اراده و همت عالی به دو زبان فارسی و انگلیسی؛ آموزه ها و درسهایی از کشتی نوح علیه السلام
پاورپوینت کشتی نوح یا اراده و همت عالی

پاورپوینت کشتی نوح یا اراده و همت عالی (فارسی وانگلیسی)

پاورپوینت کشتی نوح یا اراده و همت عالی به دو زبان فارسی و انگلیسی؛ آموزه ها و درسهایی از کشتی نوح علیه السلام

پاورپوینت کشتی نوح یا اراده و همت عالی (فارسی وانگلیسی)

و خدا فرمود: «درود بر نوح در میان جهانیان! این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. که به راستی او از بندگان مؤمن ما بود.»

Peace be upon Noah, among all. As such we reward the good. He is one of the believing worshipers. The Lord said.

چه پیام آور نازنینی! و من هرچه را که نیاز داشتم از نوح و کشتی اش آموختم:

Yes, what a fine messenger! And I learnt all I need from his ship:

از کشتی جا نمانید.

Hey! Dont miss the ship!

به خاطر بسپارید که همه در یک کشتی هستیم.

Remember that we are all in one ship just the same!

از قبل برنامه ریزی کنید. موقعی که حضرت نوح علیه السلام کشتی می ساخت باران نمی بارید.

ادامه را در پاورپوینت بخوانید :

 

پدیدآورنده: 
Share